MÜÜGITINGIMUSED

  1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja ILUMUS.EE OÜ (edaspidi Ilumus.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Ilumus.ee vahelisi suhteid Ilumus.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4  Ilumus.ee  veebipoes tellimust vormistades ja ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et on tutvunud müügi- ja tarnetingimustega ja on nendega nõus.

1.5. Ilumus.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.ilumus.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

  1. HINNAKIRI

2.1. Kõik Ilumus.ee veebipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes (€) ning ei sisalda transporti.

2.2 Kõik hinnad Ilumus.ee veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostudel, mille toodete kogusumma jääb alla 49€, lisandub transpordi hind vastavalt Kliendi valitud tarneviisile.

  1. OSTUKORV ja TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi ostukorv luuakse peale toote lisamist ostukokorvi. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti toodet ostma.

3.2 Ostukorvi sisu nägemiseks ja muudatuste tegemiseks vajutage “Sinu korv”.

3.3. Tellimuse vormistamiseks vajutage “Mine kassasse” ning teid suunatakse edasi kassasse.

3.4. Kassas valib klient sobiva tarne ning maksmisviisi (vt Transport ja Maksmine).

3.5. Enne ostu sooritamist tutvu ning nõustu Ilumus.ee müügitingimustega, klikkides linnukese kasti “Olen lugenud ning nõustun tingimustega”.

3.6. Klient kontrollib kauba saaja ning kauba eest tasuja andmete õigsust.

3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.8.  Müügileping loetakse sõlmituks alates tasumisele kuuluva summa kajastumisest ILUMUS.EE OÜ pangakontol.

  1. TASUMINE

4.1. Kauba eest tasumiseks valib klient kassas sobiva makseviisi.

4.2. Klient võib kauba eest tasuda järgmisel viisil:

4.2.1 Internetipangas.

Ostu eest koheselt tasumiseks suunatakse klient automaatselt kassas valitud internetipanka Swedbank, SEB või PayPal kontole.

4.2.1.1. Raha laekumise kohta Ilumus.ee pangakontole saadetakse automaatselt kinnitus Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile.

4.2.1.2. Kui Kliendi e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse eest tasumist saabunud kinnitust, palume ühendust võtta info@ilumus.ee.

  1. KOHALETOIMETAMINE

5.1.Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.8 ja eeldusel, et punkt 1.4 on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

5.2. Kaupade transpordiks pakume tabelis toodud kohaletoimetamise viise:

PAKIAUTOMAAT

Itella smartPost Eesti  3.00 €
Omniva Eesti  3.00 €
DPD Pakipood Eesti  1.90 €
Itella SmartPost Soome 12.00 €


KULLER

DPD Eesti 5.95 €
PostPal Kiirkuller Tallinn 4.80 €

5.3. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Ilumus.ee ja kullerfirmad ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest

5.4. Ilumus.ee palub hoolikalt tutvuda toote pakendiga. Kui tellimus jõuab kliendini kahjustatult, palume viivitamatult sellekohane teade saata e-posti aadressil info@ilumus.ee.

  1. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

6.1. Ilumus.ee veebipoel on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui ettemaksuarve on tasumata 5 tööpäeva jooksul. Enne ettemaksuarve tühistamist saadetakse Kliendile sellekohane meeldetuletus

6.2. Kui tellitud kaup sobi või ei ei vasta Kliendi ootustele, võib ta kauba tagastada 14 tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kauba tagastamiseks peab Klient saatma teate kauba tagastamise soovist, kindlaksmääratud aja jooksul (14 päeva) e-post aadressile info@ilumus.ee.

6.2.1. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatakse kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul alates ajast kui Ilumus.ee on saanud kauba tagastamise kohta teate. Ülekanne Kliendi arvelduskontole sooritatakse peale kauba kontrollimist Ilumus.ee poolt.

6.2.2. Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10€ ulatuses, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.3. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Ilumus.ee veebipoest ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Ilumus.ee veebipoel õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga. Kui klient ei ole nõus kauba väärtuse vähenemisest tingitud summaga on Kliendil õigus pöörduda hinnangu saamiseks sõltumatu eksperdi poole. Eksperdiga seotud kulud jagatakse võrdselt kliendi ja Ilumus.ee vahel, välja arvatud juhul, kui ühe poole seisukoht on täiesti põhjendamatu.

6.4. Ilumus.ee maksab tagasisaatmise kulud juhul, kui kauba kahjustused on tekkinud tarnel või kui kaubal esinevad vead, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

  1. GARANTII JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Vaidlused, mis tekivad poolte vahel tuleb lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkulepet ei saavutata, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@ilumus.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; Ilumus.ee  veebipoele esitatav nõue; arve number.

7.4. Vastav taotlus tuleb saata mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates defekti ilmnemisest. Kui Klient ei esita avaldust selle aja jooksul, kaotab ta õiguse nõuda Ilumus.ee tasuta parandamist või osade asendamine kauba eest.

7.5. Kui tegemist on tootja poolse veaga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu. (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.6. Defektiga kauba eest tagastatakse Kliendi pangakontole kogu kauba eest tasutud summa (sealhulgas transpordi kulud), 14 päeva jooksul alates kauba tagastamise hetkest.

7.7. Ilumus.ee ei vastuta:

7.7.1. Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;

7.7.2. defektid ja puudused mis on tekkinud toote väärkasutamise käigus;

7.7.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7.8. Peale nõude esitamist Kliendi poolt annab Ilumus.ee Kliendile 15 päeva jooksul kirjaliku vastuse.

  1. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1. Ilumus.ee vastutab Kliendi ees Ilumus.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele Klient vastutab Ilumus.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.4 Ilumus.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5 Ilumus.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Ilumus.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6 Ilumus.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

  1. MUUD TINGIMUSED

9.1. Ilumus.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Ilumus.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Ilumus.ee andmebaasist.

9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Ilumus.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.3. Klienditeenindus:

Ilumus.ee klienditeenindus on avatud esmaspäevast reedeni 9.00-17.00.

Küsimuste ja ettepanekute tekkimisel võtke meiega ühendust info@ilumus.ee.

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA

Ilumus.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

  1. LÕPPSÄTTED

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Ilumus.ee ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.